Wat zijn learning expeditions?

Learning Expeditions zijn studiereizen. Vooropgesteld. ‘It’s not tourism’. Fysiek vermoeid terugkeren, maar mentaal voor jaren inspiratie en energie opdoen. In levende lijve opgedane ervaringen, ter plekke, blijven nu eenmaal langer hangen dan oeverloos turen in een studieboek. Dat is door onderzoek aangetoond. Je moet van huis en haard weg om nieuwe overtuigingen en kennis op te kunnen bouwen en oude te laten varen. Leren door te doen, te delen en in dialoog te gaan met elkaar en andere culturen. Deelnemers onderkennen het onmiskenbare lerende effect van de reizen en roemen, zelfs na jaren na terugkeer, het inspirerende en kennisbevorderende karakter van de reizen. Niet zelden hebben mensen op basis van de reizen persoonlijke keuzes gemaakt die direct hebben geleid tot succes en een kentering in hun professionele en persoonlijke leven.

Het doel van de learning expeditions is professionals uit hun natuurlijke werkomgeving te halen, mee te nemen naar elders en ze ter plekke kennis te laten nemen van vernieuwingen en innovaties. In den vreemde kunnen ook professionals niet terugvallen op automatismen en moeten zij zich aanpassen aan een andere, voor hen vaak vreemde, cultuur. Het biedt deelnemers een onverwachte kans om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen, om te netwerken, mensen te ontmoeten die zij anders nooit ontmoet hadden en op die wijze hun horizon te verbreden. En het kan daarbij ook een perfecte manier zijn om aan teambuilding te doen. Goedbeschouwd doen deelnemers nieuwe inzichten op, op basis waarvan zij, eenmaal terug in Nederland, met nieuwe energie innoverende projecten binnen hun organisaties kunnen doorvoeren. Het effect van deze reizen is fenomenaal en lang na terugkomst getuigen mensen van een veranderde kijk op hun werk.

De lerende studiereizen zijn een concept van Rokus Loopik. Sinds 2002 organiseert hij deze reizen voor mensen werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg. Het werkveld waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Meer dan 250 mensen zijn met hem naar verschillende steden in de wereld gereisd. New York, Philadelphia, Boekarest, Kansas, Glasgow, London, Nederland, Noorwegen, enzovoorts. Hij won een Innovatie Award en een nominatie voor ‘Professional of the Year’. Vanaf 2013 word het concept van de Learning Expeditions uitgebreid naar het onderwijs.

Opbouw van de Learning Expeditions.

Voorafgaand aan de reis vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats. Tijdens die bijeenkomst wordt deelnemers gedurende een dagdeel, middels een aantal presentaties en een dialoog, voorbereid op een reis naar bijvoorbeeld Roemenië of New York. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de organisaties die in den vreemde bezocht gaan worden, tevens wordt aandacht besteed aan de cultuur van het land en de wezenlijk andere cultuur binnen collega-organisaties. Deelnemers worden nadrukkelijk geschoold  en geadviseerd in het aannemen en aanwenden van een (reis)houding die het beste en grootste leereffect genereert.

Tijdens de reis vangt elke werkdag aan met een briefing in een daarvoor geschikte en aangewezen ruimte in het hotel. Deelnemers ontvangen ‘directions’, zodat men op tijd en op de goede plek aankomt. Tijdens de briefing wordt aandacht besteed aan de verwachtingen die mensen hebben van de werkbezoeken die zij die dag gaan afleggen. Er wordt aandacht besteed aan de houding van deelnemers, opdat zij zoveel als mogelijk kunnen profiteren van de ontmoetingen met collega’s in Glasgow, Boekarest of New York. Aan het einde van de dag komen de deelnemers weer bij elkaar in het hotel voor een afsluitende debriefing. Er wordt aandacht besteed aan wat zij geleerd hebben van de werkbezoeken, op basis van de workshops, presentaties en rondleidingen op de bezochte locaties. Deelnemers worden uitdrukkelijk uitgenodigd ervaringen en nieuwe kennis te delen, alsmede in dialoog te gaan over hetgeen zij gezien en gehoord hebben. Op de laatste avond wordt de werkweek in zijn geheel geëvalueerd. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de individuele en gezamenlijke doelen die deelnemers, voorafgaand en tijdens de reis, hebben gesteld.

Enkele maanden na terugkomst in Nederland wordt een terugkomdag georganiseerd. Tijdens deze dag wordt gereflecteerd op de doelen die deelnemers voorafgaand aan de reis geformuleerd hebben, alsmede doelen die zij na terugkomst hebben geformuleerd en hoe zij hiermee zijn omgegaan sinds de reis. Ideaal gesproken zou het wenselijk zijn dat het niet bij deze ene terugkomdag blijft. Meer dan eens verzuchten deelnemers dat zij niet lang na terugkomst zijn opgeslokt door ‘het systeem’ waarin zij werken en de inspiratie voelen wegvloeien. Onze ervaring heeft geleerd dat regelmatig terugkerende bijeenkomsten een positief effect hebben op de werkhouding. Een kans op het vasthouden van de wil en behoefte tot verandering wordt hiermee aanmerkelijk vergroot. Het is tenslotte niet eenvoudig een cultuuromslag binnen jezelf of de werkomgeving in een kort tijdsbestek te realiseren. Dat kun je bovendien niet alleen. Tijdens de reis wordt ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan teambuilding. De meeste groepen die aan de reizen hebben deelgenomen zijn na terugkomst, soms op eigen initiatief, bijeenkomsten blijven organiseren. De initiatiefnemers bevelen dat van harte aan.

Het werken aan een nieuwe- en andere ‘beweging’ in Nederland vraagt om continuering van de voor-, tijdens- en na de reis bewerkstelligde wil tot verandering. Wij spelen hier vanzelfsprekend graag een rol.