Learning starts with experiences: over het nut van lerende ervaringen

We leven in een tijd die menigeen doet beseffen dat het moment daar is om een aantal zaken te heroverwegen en veranderen.

Er is een algemeen gevoel dat het onderwijs niet beter is geworden de afgelopen decennia en binnen de context van onze veranderde samenleving toe is aan verandering. Wat betreft de gezondheidszorg rijzen de kosten de pan uit terwijl de kwaliteit niet verbetert. Ook dit vraagt om herbezinning over hoe om te gaan met de zieke mens en de beheersing van kosten en besteding van geld. En op veel plaatsen binnen de zakelijke dienstverlening is een moraal gaan heersen die eerder bijdraagt aan persoonlijk belang dan aan maatschappelijk belang. Waarover een algemeen idee heerst dat dat niet zo zou moeten zijn en niet zo mag doorgaan. Al met al is het een tijd die vraagt om verandering. Op het niveau van persoon, organisatie en maatschappij.

In je eigen omgeving zie je vooral meer van hetzelfde systeem. Je moet soms van huis en haard weggaan om nieuwe ideeën op te doen. Wij beogen mensen die vernieuwing nastreven in contact te brengen met inspirerende innovaties en andere systemen elders.

De organisatie Learning Experience brengt mensen letterlijk naar verandering toe en laat innovaties ter plekke ervaren. Het is gebleken dat volwassenen vooral leren door te ervaren en dat het leren de meeste diepgang krijgt wanneer men wordt ondergedompeld in de lerende activiteit met zowel zijn of haar geest, waarden en emoties. Om ervan te leren en nieuwe inzichten op te doen, op basis waarvan zij, eenmaal terug in Nederland, met nieuwe energie innoverende projecten binnen hun organisaties kunnen doorvoeren.

Iedere verregaande vernieuwing is gebaseerd op een ontdekkingstocht, naar een plaats waar het weten aan de oppervlakte komt

Diensten

We organiseren Learning Expeditions. Intensieve studiereizen naar allerlei plaatsen in de gehele wereld waarmee we professionals ter plekke vernieuwingen en innovaties laten ervaren. En waar ze elkaars ervaringen en inzichten delen om gezamenlijk, in dialoog, nieuwe kennis en inzichten te ontwikkelen die kunnen worden meegenomen naar de eigen organisatie.

De implementatie van kennis en inzichten uit den vreemde is echter vaak niet zonder meer mogelijk. Wij ondersteunen organisaties desgewenst in het nadenken over welke vernieuwing wel mogelijk is en hóe, en begeleiden in de implementatie van een verandertraject. Middels advies, begeleiding, training en coaching, en waar gewenst in samenwerking met ervaren en competente partners.

The greatest source of learning for adults is experience

Sectoren

We organiseren deze reizen sinds 2002 met veel succes voor professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, naar plaatsen in de gehele wereld.

Sinds 2013 organiseren we de transformerende learning expeditions ook naar bijzondere onderwijsinstituten in de wereld, met name naar Finland. Deze reizen zijn bedoeld voor leidinggevenden, teamleiders, programmaontwikkelaars en andere professionals binnen het onderwijs (ongeacht het niveau) en bij de (semi)overheid, die een meer dan warme belangstelling koesteren voor educatieve innovatie.

Leiders zijn mensen die gezegend zijn met invloed en het vermogen om bevelen te geven