GGZ | Expedition Roemenië May 2013

Learning Expedition Romania Recovery Based Study Tour

In mei 2013 organiseren GGZ Altrecht (Harry Gras)en Rokus Loopik de DERDE! zes-daagse studiereis naar Boekarest, Roemenië. De eerste reizen in april en december 2012 waren een groot succes. Niet alleen beleefden wij een zeer indrukwekkende reis, ook was het ons gegeven om geld achter te laten bij onze vrienden van SamuSocial en andere instellingen. De initiatiefnemers ondernemen de reizen naar Bucharest onbezoldigd. Wij willen niets aan de reizen naar deze stad en dit land verdienen. Althans, wij rekenen een bedrag voor deelname, dat is zeker, maar de helft van wat u inlegt, blijft achter in Bucharest.

Harry Gras, Teamleider van een Forensisch ACT Team in Utrecht, reisde in de afgelopen jaren minstens 5 keer naar Boekarest. De stad Boekarest telt 5000 dakloze mensen. Hulpverleners bedienen deze grote groep met minimale middelen. Harry Gras heeft tijdens zijn reizen een start gemaakt met het opzetten van Outreach in deze stad. Hij trainde medewerkers in de ACT methodiek. Hij en Rokus Loopik hebben zich voorgenomen  onze middelen en kennis uit te wisselen met medewerkers van Samusocial in Boekarest. En dat middels een inspirerende en enerverende studiereis.

Het is soms nodig uit je comfort zone te stappen en te zien hoe in andere culturen de zorg voor kwetsbare mensen is georganiseerd. De inspiratie die deelnemers tijdens deze reizen opdoen weegt niet op tegen een verplicht verblijf in de schoolbanken en laat zich jaren na deelname nog voelen.

Deze reis is bedoeld voor mensen die zich nader willen verdiepen in een andere cultuur. Voor mensen die het hart op de juiste plaats dragen en willen bijdragen aan een betere geestelijke gezondheidszorg in Boekarest en andere steden in Roemenië. Voor mensen met een zucht naar avontuur en verre horizonten. Voor mensen die de kunst van het delen verstaan en in het besef leven dat alles wat je deelt op een dag in een nog ongewisse vorm bij jou terugkomt.

We streven naar een gemengd gezelschap van professionals, onderzoekers, opleiders en ervaringsdeskundigen. Het is van belang dat na de reis de opgedane kennis, ervaringen en inspiratie verspreid worden binnen ieders eigen organisatie en netwerken.

Programma

Gedurende 6 dagen kunnen deelnemers een keur aan instellingen bezoeken. Harry, Casper en Rokus reizen u in december 2011 vooruit om deze reis, met onze Roemeense vrienden en collegae, voor te bereiden.

Kennismakingsbijeenkomst

Voorafgaand aan de reis vindt er een kennismakingsbijeenkomst plaats. Tijdens die bijeenkomst worden deelnemers gedurende een dagdeel, middels een aantal presentaties en een dialoog, voorbereid op de reis.

Niet alleen wordt er aandacht besteed aan mensen en problematiek uit de hierboven vernoemde doelgroep, tevens wordt aandacht besteed aan de Roemeense cultuur en de wezenlijk andere cultuur binnen Roemeense collega-instellingen. Deelnemers worden nadrukkelijk geschoold en geadviseerd in het aannemen en aanwenden van een (reis)houding die het beste en grootste leereffect genereert.

Drie maanden na terugkomst wordt er een ‘terugkomdag’ georganiseerd. Deelnemers aan de reis worden hier in de gelegenheid gesteld te reflecteren op de doelen die zij zichzelf voor het aangaan van de reis hebben gesteld, ervaringen en inspiratie uit te wisselen, en te bespreken hoe de opgedane kennis in Nederland verspreid en gebruikt kan worden.

Learning Expedition

De studiereis wordt door ons uitdrukkelijk als ‘Learning Expedition’ voor het voetlicht gebracht. Achterblijvers koesteren nogal eens de fantasie dat deze studiereizen verkapte ‘snoepreisjes’ zijn. Niets is minder waar. Deelname aan deze reizen vraagt om focus, discipline, alsmede een zekere fysieke en mentale fitheid. It is not Tourism. Indien deze kenmerken en houding aanwezig zijn en de juiste lerende houding betracht wordt, kan optimaal geprofiteerd worden van de nieuwe kennis die u tijdens deze reizen aangeboden wordt en ongebreidelde inspiratie zal u ten deel vallen.

Dialoog

Deelnemers aan de reis zullen uitgedaagd worden naar een manier te zoeken die hen in de gelegenheid stelt, voor vertrek, tijdens de reis en na terugkomst (zie Kennismakingsbijeenkomst), ervaringen te delen met zoveel mensen en instellingen als mogelijk. Een instrument dat daartoe een uitgelezen mogelijkheid biedt is een dialoog. Hoe transformeer je individuele kennis naar je organisatie en je teams? Hoe haal je het beste uit jezelf en andere deelnemers? Welke vorm van communicatie sorteert het beste (leer)effect? Tijdens de bijeenkomsten zal dieper op deze vorm van samenspraak ingegaan worden.

Briefen en De-Briefen

Elke dag zullen er in ieder geval twee momenten gereserveerd worden om het werkprogramma te bespreken. U wordt voorbereid op de mensen die u die dag gaat ontmoeten en de instellingen die u gaat bezoeken. Aan het einde van elke werkbezoek zal in het hotel een moment gereserveerd worden om te reflecteren op het programma van die dag. De ervaring heeft geleerd dat ook tijdens meer informele bezigheden er veel gesproken wordt over ‘het werk’ en de ervaringen die u tijdens deze reis opdoet. Deelnemers aan eerdere reizen van Rokus Loopik en Harry Gras hebben meer dan eens getuigd van het verkrijgen van een andere ‘mindset’. Het vermogen om op een andere, meer Recovery Oriented-manier te kijken naar de Geestelijke Gezondheidszorg en aanverwante zaken.

Beoogd effect

Om een maximaal leereffect te bewerkstelligen is het nodig uit je ‘comfort zone’ te stappen. Om je natuurlijke woon- en werkomgeving voor een moment te verlaten en inspiratie en nieuwe kennis op te doen in den vreemde. Deze reis biedt deelnemers die uitgelezen kans.

De steden die wij bezoeken, alsmede het samenzijn met andere reisgenoten laat zijn sporen tot in lengte der jaren na. U wordt in de gelegenheid gesteld te netwerken met deelnemers die u niet kent en uw overtuigingen te spiegelen aan die van reisgenoten en de mensen die wij in Roemenië gaan ontmoeten. De inspiratie die deze reis sorteert, is fenomenaal. Daar weegt geen verblijf in schoolbanken tegenop. U kunt er jaren op vooruit.

Praktische informatie (onder voorbehoud)

De reis zal zeven dagen in beslag nemen. Vertrek op zaterdag.

De kosten zullen ongeveer rond de 1000 euro liggen . Dit is inclusief vluchten, overnachtingen in een éénpersoonskamer, gidsen, donaties aan bezoekende instellingen, vervoer ter plaatse, voorbereidings- en nabesprekingsbijeenkomst in Nederland; inclusief ontbijt en avondmaaltijd, exclusief reis- en annuleringsverzekering.

De gidsen organiseren deze reis belangeloos. Het ligt in onze bedoeling een deel van uw inschrijfgeld, in overleg met onze Roemeense vrienden, op één of andere wijze in Roemenië achter te laten. Zodat wij hen ook echt met raad en daad bijstaan.

Op aanvraag kunt u beschikken over een verslag van de eerdere reizen die Harry Gras naar Boekarest heeft gemaakt.

Samen met de twee gidsen, Rokus Loopik en Harry Gras, streven wij naar een  maximum aantal van 12 mensen.

Meer informatie en aanmeldingen: Rokus Loopik, M 0681420615. Mail: rokus@me.com

Leave a Comment

Please keep in mind that comments are moderated and rel="nofollow" is in use. So, please do not use a spammy keyword or a domain as your name, or it will be deleted. Let us have a personal and meaningful conversation instead.

Learning ExpeditionRecovery-based studiereis Roemenië

Datum expeditie9 t/m 14 december 2012

Korte omschrijvingIn december 2012 organiseren GGZ Altrecht (Harry Gras) en Rokus Loopik de DERDE! zes-daagse studiereis naar Boekarest, Roemenië. De eerste reis in april 2012 was een groot succes. Niet alleen beleefden wij een zeer indrukwekkende reis, ook was het ons gegeven om geld achter te laten bij onze vrienden van SamuSocial en andere instellingen. De initiatiefnemers ondernemen de reizen naar Bucharest onbezoldigd. Wij willen niets aan de reizen naar deze stad en dit land verdienen. Althans, wij rekenen een bedrag voor deelname, dat is zeker, maar de helft van wat u inlegt, blijft achter in Bucharest.

Voor wieDeze reis is bedoeld voor mensen die zich nader willen verdiepen in een andere cultuur. Voor mensen die het hart op de juiste plaats dragen en willen bijdragen aan een betere geestelijke gezondheidszorg in Boekarest en andere steden in Roemenië. Voor mensen met een zucht naar avontuur en verre horizonten. Voor mensen die de kunst van het delen verstaan en in het besef leven dat alles wat je deelt op een dag in een nog ongewisse vorm bij jou terugkomt.