ONDERWIJS | Expedition Finland | Medio 2013

Learning Expeditions – intensieve lerende studiereizen Finland

Als het gaat om innovatie van onderwijs staat Finland momenteel erg in de belangstelling. Terecht, want ze staan aan de top van de PISA-ranglijst. Er is weinig uitval van leerlingen en studenten en het gemiddelde opleidingsniveau in Finland is hoog. Daarnaast is het onderwijs niet duurder of soms zelfs goedkoper dan in menig West-Europees land, verdienen leerkrachten en docenten goed, heeft het vak een hoog aanzien en werken de meeste docenten tot hun pensioen met veel plezier in het onderwijs. Er valt dus wat te leren van Finland, zou je zeggen. Om die reden organiseren we vanaf 2013 de lerende studiereizen Finland.

Eind januari 2013 wordt de eerste Learning Expedition naar Finland ondernomen. Een intensieve studiereis waar kennis wordt gemaakt met het succesvolle, innovatieve onderwijs in Finland én ruimte wordt genomen om met elkaar diepgaand na te denken over wat we leren van wat we zien en wat je ermee op de eigen school in Nederland zou kunnen. Want ‘It is more about learning, less about teaching‘ zoals de Finnen zeggen. Een week lang zijn we te gast bij verschillende scholen en een lerarenopleiding. De studiereizen Finland bieden de deelnemers een kans om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen, om te erváren wat het grensverleggende Finse onderwijs met je doet en om te netwerken en zo je horizon te verbreden.

De studiereizen Finland zijn bedoeld voor leidinggevenden, teamleiders, programmaontwikkelaars en andere professionals in het onderwijs of bij de overheid- ongeacht het nivau – die een meer dan warme belangstelling koesteren voor educatieve innovatie. De groepen waarmee we op expeditie gaan, hebben tussen zo’n 8 en 16 deelnemers. De reis naar Finland is volledig verzorgd en voltijds begeleid door ervaren learningguides.

De studiereizen Finland worden door ons uitdrukkelijk als ‘Learning Expedition’ voor het voetlicht gebracht. Achterblijvers koesteren nogal eens de fantasie dat deze studiereizen verkapte ‘snoepreisjes’ zijn. Niets is minder waar. Deelname aan deze reizen vraagt om focus, discipline, alsmede een zekere fysieke en mentale fitheid. Enkel door een lerende houding kan optimaal geprofiteerd worden van de nieuwe kennis die u tijdens deze reizen aangeboden wordt.

De initiatiefnemers Rokus Loopik, Anja de Bakker en Robert Stompff , zijn allen werkzaam in het innovatieve onderwijs. Gezamenlijk hebben zij het initiatief genomen tot het organiseren van de tranformerende Learning expeditions naar bijzondere onderwijsinstituten in de wereld. Zie hier voor meer achtergronden en algemene informatie over het hoe en wat van de learning expeditions.

Voorlopig programma learning expedition Finland

De studiereizen Finland zijn bedoeld om intensief kennis te maken met innovatie in onderwijs op diverse niveaus, zodat een zo breed mogelijke indruk wordt verkregen van de mogelijkheden en beperkingen. Zo omvat het voorlopig programma een bezoek aan een basisschool, een middelbare school, een hbo-opleiding en een lerarenopleiding.

Op zondag reizen we gezamenlijk naar Helsinki en hebben we de eerste ‘check-in‘ en het gezamenlijke ‘kick-off-diner‘. Maandag kunnen twee bijzondere scholen worden bezocht: een lagere school, waar veel aandacht wordt besteed aan kunst, muziek, drama en waar in dialoog (!) wordt geleerd en een school (7-16 jaar) met veel kinderen van migranten waar veel aandacht is voor extra begeleiding. In de loop van de middag reizen we vervolgens per eigen bus naar Jÿvaskÿla in noordelijker streken. In die regio gaan we dinsdag op excursie bij diverse scholen, waarna we in gezamenlijkheid meer inzicht genereren in wat we daarvan mee kunnen nemen naar Nederland. Op woensdag luisteren we in de ochtend naar de verhalen van zeer bevlogen leraren, studenten en andere ervaringsdeskundigen, hebben we een gezamenlijk ‘reflection-lunch‘, waarna we in de middag desgewenst een traditionele houtgestookte sauna bezoeken. Donderdagochtend bezoeken we de lerarenopleiding van de Universiteit van Jÿvaskÿla. Waarna u deelneemt aan een door de studenten en coaches van Tiimiakatemia georganiseerde experience van anderhalve dag. In een intensieve workshop gaat u ervaren wat grensverleggend onderwijs in de praktijk betekent en met je doet. Tiimiakatemia is een buitengewone bacheloropleiding met een, zelfs voor Finse begrippen, vooruitstrevende onderwijskundige concept dat vele prijzen heeft gewonnen en al in meerdere landen en op diverse opleidingsniveaus navolging heeft gekregen (mbo, hbo, master). De begeleiders van de expeditie zijn nauw verbonden aan deze opleiding. Op vrijdag hebben we gezamenlijk  een afsluitend diner en op zaterdag reizen we weer terug naar Nederland.

Het uitgebreide programma sturen we op verzoek aan u toe. Het programma kan wijzigen tot een week voor we vertrekken, omdat we constant op zoek zijn naar de meest interessante scholen en mensen en aan willen sluiten bij de interesse van de deelnemers.

Dialoog voor, tijdens en na de learning expedition

Deelnemers aan de reis zullen uitdrukkelijk uitgedaagd worden naar een manier te zoeken die hen in de gelegenheid stelt – voor vertrek, tijdens de reis en na terugkomst – ervaringen te delen en te leren van en met zoveel mensen en instellingen als mogelijk. Rond vragen als “Wat leren we van een bepaalde school?”, “Wat kunnen we meenemen van het geleerde naar Nederland, en hoe kunnen we dat inzetten in ons systeem?” of “Hoe transformeer je individuele kennis naar je organisatie en je teams?” Wij maken hierbij gebruik van methodes die voortkomen uit het Finse onderwijs, met name van Team Academy in Jÿvaskÿla, waar wij op diverse manieren aan zijn verbonden. Het belangrijkste instrument dat wij gebruiken van deze vooruitstrevende opleiding, is het gezamenlijke leren van de ervaring in dialoog met elkaar. Tijdens de bijeenkomsten en de reizen zelf zal dieper op deze vorm van dialogische samenspraak, oftewel de kunst van het samen leren, worden ingegaan.

Voorafgaand, tijdens en na de expedities hebben we diverse gelegenheden tot delen en leren gecreëerd:

Introductiebijeenkomst

Voorafgaand aan de reis vindt er een introductiebijeenkomst plaats. Tijdens die bijeenkomst worden deelnemers gedurende een dagdeel, middels een aantal presentaties en een dialoog, voorbereid op de reis en maken zij op een bijzondere en ontspannen manier kennis met elkaar. Niet alleen wordt er aandacht besteed aan de scholen die we gaan bezoeken, tevens wordt aandacht besteed aan de Finse cultuur en de wezenlijk andere cultuur binnen Finse collega-instellingen. Deelnemers worden nadrukkelijk geschoold en geadviseerd in het aannemen en aanwenden van een (reis)houding die het beste en grootste leereffect genereert.

Reflectiedag

Drie maanden na terugkomst, ruim na de reis om de indrukken grondig te kunnen verwerken, wordt er door ons een reflectiedag georganiseerd. Deelnemers aan de reis worden hier in de gelegenheid gesteld te reflecteren op de doelen die zij zichzelf voor het aangaan van de reis hebben gesteld, ervaringen en inspiratie uit te wisselen, en te bespreken hoe de opgedane kennis in Nederland verspreid en gebruikt kan worden. Vaak vormt deze dag het startpunt van een nieuwe samenwerking.

Check-in & check-out

Een wezenlijk onderdeel van elke learning expedition, is het gezamenlijke leren van de opgedane ervaringen. Met als doel het verdiepen en (door)gronden van de opgedane kennis en de inzichten, en het nadenken over wat ‘exporteerbaar’ is van het Finse onderwijs naar Nederland, en hóe. Elke dag zullen er hiertoe in ieder geval twee momenten gereserveerd worden. ‘s Ochtends hebben we de ‘check-in‘ waarbij we het werkprogramma van die dag bespreken. U wordt voorbereid op de mensen die u die dag gaat ontmoeten en de instellingen die u gaat bezoeken. En aan het einde van elk werkbezoek zal in het hotel in dialoog worden gereflecteerd op het programma van die dag, de ‘check-out’. De ervaring heeft geleerd dat deze gezamenlijke momenten iedere dag een grote impact hebben. Deelnemers aan eerdere reizen hebben meer dan eens getuigd van het verkrijgen van een andere mindset. Het vermogen om op een andere manier te kijken naar onderwijs.

Praktische informatie learning expeditions Finland

Voor wie : De studiereizen Finland zijn bedoeld voor vernieuwers in het onderwijsveld, zoals directeuren en teamleiders van scholen, en mensen bij overheden die bezig zijn met verandering.

Wanneer : 27 januari t/m 2 februari 2013

Aantal deelnemers : 8 – 16 deelnemers

Begeleiders : ir. Anja de Bakker & ir. Robert Stompff

Investering : € 2.000 – € 2.850 per persoon (afhankelijk van vergoeding voor bezochte scholen, het niveau van de hotelaccommodaties, en het gebruik van een één- of tweepersoonskamer)

Inclusief: retourticket Amsterdam-Helsinki, 6 overnachtingen in een hotel op basis van een éénpersoonskamer en ontbijt, busvervoer & tickets openbaar vervoer indien nodig, transfers van en naar de hotels, alle bezoeken en activiteiten bij de te bezoeken instellingen, “kick off diner” op zondag, “reflection lunch” op woensdag, “afsluitend diner” op vrijdag, kostenvergoeding of donatie aan te bezoeken instellingen, 24/7 guiding door twee Nederlandse gids-begeleiders, die ook de introductiebijeenkomst voorafgaand aan de reis in Nederland en de reflectiedag in Amsterdam drie maanden na terugkomst in Nederland begeleiden

Exclusief: diners op maandag, dinsdag en donderdag (we geven u tips waar u goed kunt eten), lunches (voorzover niet voorzien door de instellingen waar we te gast zijn), en privé-uitgaven

Meer informatie en inschrijvingen

U kunt te allen tijde meer informatie verkrijgen of uzelf inschrijven voor de expeditie bij de verantwoordelijke voor deze reis, Anja de Bakker.

Anja de Bakker: M 06-48.494.584 & E AnjaDeBakker@learning-experience.nl

Learning ExpeditionLeren van Finland

Datum expeditie27 januari t/m 2 februari 2013

Korte omschrijvingHet Finse onderwijs staat bovenaan de PISA-ranglijst en wordt gezien als het meest innovatieve onderwijs in de wereld. De expeditie naar Finland is bedoeld om intensief kennis te maken met dit innovatieve onderwijs op diverse niveaus, zodat een zo breed mogelijke indruk wordt verkregen. Zo omvat het programma in ieder geval een bezoek aan een basisschool, een middelbare school, een hbo-opleiding en een lerarenopleiding. We gaan letterlijk ervaren wat grensverleggend onderwijs betekent. We denken gezamenlijk na over wat je ermee kunt in de eigen organisatie. Voor meer informatie, zie hieronder.

Voor wieDe Finland-expedities zijn bedoeld voor vernieuwers in het onderwijsveld, zoals directeuren en teamleiders van scholen, en mensen bij overheden die bezig zijn met verandering.