Learning expeditions, intensieve studiereizen voor het onderwijs met het accent op leren.

Learning Expeditions zijn studiereizen. Vooropgesteld. ‘It’s not tourism’. Fysiek vermoeid terugkeren, maar mentaal voor jaren inspiratie en energie opdoen. In levende lijve opgedane ervaringen, ter plekke, blijven nu eenmaal langer hangen dan eindeloos turen boven een studieboek. Dat is door onderzoek aangetoond. Je moet van huis en haard weg om nieuwe inzichten en kennis op te kunnen doen en oude ideeën te laten varen. Leren door te doen, te delen en in dialoog te gaan met elkaar en te leren van andere culturen. Deelnemers onderkennen het onmiskenbare lerende effect van de reizen en roemen, zelfs jaren na terugkeer, het inspirerende en kennisbevorderende karakter van de reizen. 

Het doel van de learning expeditions is professionals uit hun werkomgeving te halen, mee te nemen naar elders en ze ter plekke kennis te laten nemen van vernieuwingen en innovaties in het onderwijs. Het biedt deelnemers een kans om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen, om te netwerken, mensen te ontmoeten die zij waarschijnlijk nooit ontmoet zouden hebben en op die wijze hun horizon te verbreden. Een essentieel element van de Learning Expeditions is dat al tijdens de reis, elke dag tijdens de zgn. check-out, met elkaar wordt teruggekeken op wat we hebben gezien en ervaren en om samen na  te denken over wat je hiermee zou kunnen in de eigen school of organisatie in Nederland en hoe.

De lerende studiereizen zijn een concept van Rokus Loopik. Sinds 2002 organiseert hij deze reizen voor mensen werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg. Het werkveld waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Meer dan 250 mensen zijn met hem naar verschillende steden in de wereld gereisd. New York, Philadelphia, Boekarest, Kansas, Glasgow, London, Nederland, Noorwegen, enzovoorts. Hij won hiermee een Innovatie Award en een nominatie voor ‘Professional of the Year’.

Het concept van de Learning Expeditions is begin 2013 uitgebreid naar het onderwijs, waarvoor Rokus de samenwerking is aangegaan met Anja de Bakker & Robert Stompff, beiden als vele jaren actief met innovatief onderwijs. Gezamenlijk hebben zij het initiatief genomen tot het organiseren van Learning Expeditions naar bijzondere onderwijsinstituten in de wereld. De eerste expeditie is begin 2013 ondernomen naar Finland, het walhalla van het innovatieve onderwijs. En ook de daarop volgende reizen, die we vaak op aanvraag organiseren voor specifieke onderwijsorganisaties, voeren vooral naar Finland waar we inmiddels een bijzonder netwerk van innovatieve scholen hebben opgebouwd. Anja, Robert en Rokus zijn en waren werkzaam voor o.m. Team Academie Haarlem. Een bijzondere school die jonge mensen opleidt tot ondernemers en leiders. Dit onderwijs is geschoeid op een uit Finland overgewaaide leest, wat wordt gezien als het meest innovatieve en beste schoolsysteem ter wereld.

Bestemming: Finland.

Als het gaat om innovatie van onderwijs staat Finland momenteel erg in de belangstelling. Terecht, want ze staan aan de top van de PISA-ranglijst. Er is weinig uitval van leerlingen en studenten en het gemiddelde opleidingsniveau in Finland is hoog. Daarnaast is het onderwijs niet duurder of soms zelfs goedkoper dan in menig West-Europees land, verdienen leerkrachten en docenten goed, heeft het vak een hoog aanzien en werken de meeste docenten tot hun pensioen met veel plezier in het onderwijs. Er valt dus wat te leren van Finland, zou je zeggen. Om die reden organiseren we sinds 2013 de lerende studiereizen vooral naar Finland.

Alle Learning Expeditions naar Finland zijn intensieve studiereizen waar kennis wordt gemaakt met het succesvolle, innovatieve onderwijs in Finland én ruimte wordt genomen om met elkaar diepgaand na te denken over wat we leren van wat we zien en wat je ermee op de eigen school in Nederland zou kunnen. Want ‘It is more about learning, less about teaching‘ zoals de Finnen zeggen. De studiereizen Finland bieden de deelnemers een kans om nieuwe inzichten en inspiratie op te doen, om te erváren wat het grensverleggende Finse onderwijs met je doet en om te netwerken en zo je horizon te verbreden.

Opbouw van een Learning Expedition.

Deelnemers aan de reis zullen uitdrukkelijk uitgedaagd worden naar een manier te zoeken die hen in de gelegenheid stelt – voor vertrek, tijdens de reis en na terugkomst – ervaringen te delen en te leren van en met zoveel mensen en instellingen als mogelijk. Rond vragen als “Wat leren we van een bepaalde school?”, “Wat kunnen we meenemen van het geleerde naar Nederland, en hoe kunnen we dat inzetten in ons systeem?” of “Hoe transformeer je individuele kennis naar je organisatie en je teams?” Wij maken hierbij gebruik van methodes die voortkomen uit het Finse onderwijs, met name van Team Academy in Jÿvaskÿla, waar wij op diverse manieren aan zijn verbonden. Het belangrijkste instrument dat wij gebruiken van deze, zelfs voor Finse begrippen vooruitstrevende opleiding, is het gezamenlijke leren van de ervaring in dialoog met elkaar. Tijdens de bijeenkomsten en de reizen zelf zal dieper op deze vorm van dialogische samenspraak, oftewel de kunst van het samen leren, worden ingegaan.

Voorafgaand, tijdens en na de expedities hebben we diverse gelegenheden tot delen en leren gecreëerd.

Praktische informatie over de learning expeditions.

De expedities zijn met name bedoeld voor vernieuwers in het onderwijsveld, zoals directeuren en teamleiders van scholen en mensen bij overheden die bezig zijn met verandering. En uiteraard voor alle anderen die een warme belangstelling koesteren voor innovatief onderwijs.

Een programma van een learning expedition wordt op het allerlaatste moment, zo laat mogelijk, definitief vastgesteld om zo ten volle te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.

Een expeditie wordt altijd ‘gegidst’ door minstens één begeleider met de nodige ervaring in vernieuwend onderwijs en in het faciliteren van leerprocessen.

Begeleiding na de learning expeditions.

Het kennismaken met en ervaren van vernieuwende onderwijsconcepten in het buitenland, kan leiden tot een concrete ambitie tot verandering van bepaalde elementen binnen de eigen school. Of zelfs van het gehele onderwijskundige concept en alles dat daarbij hoort.

Wij begeleiden scholen desgewenst in zo’n verandertraject. Middels een op maat gemaakte combinatie van advies, scholing, training en coaching. En in samenwerking met zeer ervaren partners die op alle niveaus de benodigde ondersteuning kunnen bieden.