Coaching “Dialoogcoaching van teams”.

Coaching gebeurt vaak één op één. In vele gevallen is het zinvol om een aantal mensen tegelijk in een groep te coachen. Zo’n groep kan een team zijn – een vakgroep of sectie bijvoorbeeld. Of een aantal mensen die eenzelfde functie uitoefenen maar niet in één team te zitten – een aantal leerlingenbegeleiders van diverse scholen bijvoorbeeld. Dit coachen van een groep mensen tegelijkertijd, het zgn. teamcoaching, heeft belangrijke voordelen ten opzichte van individuele coaching. Zo leren de deelnemers optimaal van elkaars ervaringen, verhalen en inzichten. Leidt het vaak tot herkenning van een bepaalde situatie of ervaring (“heb jij dat ook?”) waardoor erkenning en verandering mogelijk wordt. En is teamcoaching minder intensief – omdat je niet steeds zelf het middelpunt vormt van de aandacht – waardoor langere sessies mogelijk worden en je dus sneller verder komt. En last but not least is teamcoaching gewoonweg ook veel voordeliger, omdat de kosten voor de coach door meerdere mensen opgebracht worden.

Teamcoaching is daarnaast ook een bijzonder effectief instrument in het begeleiden van verandering in organisaties en zelfs een voorwaarde in het creëren van lerende organisaties.

Dialoog is de kunst van het samen denken. Een soms bijna magisch proces waarin de kracht van een groep wordt benut, zodanig dat het resultaat meer is dan de som der delen. Waar in gezamenlijkheid nieuwe kennis en inzichten worden ontwikkeld. Mensen beschikken over significante stilzwijgende kennis, ze weten meer dan ze kunnen zeggen. Dialoog is een manier om die kennis aan te boren, waardoor die kennis benut kan worden en we met en door elkaar weer meer kunnen leren.

Teamcoaching middels dialoog is een bijzonder elegante en effectieve methode om een team voorui te helpen.

Anja de Bakker, Robert Stompff & Rokus Loopik hebben vele jaren ervaring met teamcoaching en de dialoog als instrument, met teams in en buiten het onderwijs, met jong en oud.

Praktische informatie

Teamcoaching is pas werkelijk effectief wanneer er over een langere periode regelmatig sessies worden gepland. Deze opzet maakt het gezamenlijk leren van de praktijk mogelijk. Wij adviseren minimaal zes sessies, verspreid over een periode van zes maanden.

Een dialoog vereist rust en tijd. Alleen al de zogenaamde check-in en check-out waarmee een dialoogsessie wordt gestart en afgesloten, vraagt al meer dan een half uur. Om de gewenste diepgang te bereiken, duurt een dialoogsessie dan ook drie uur.

Voordat wij starten met teamcoachen, maken we eerst in overleg met onze opdrachtgever een plan waarin het traject wordt omschreven. In dat plan zullen in ieder geval de doelen, het aantal geplande coachsessies en de frequentie ervan, en de kosten worden opgenomen.

    • Voor wie : teams in onderwijsinstellingen
    • Aantal deelnemers : 6-12
    • Contacturen : 3 uur per sessie
    • Kosten : €450 per sessie (oftewel €12,50 tot €25,- per persoon per uur, afhankelijk van de grootte van het team)
    • Coaches : ir. Anja de Bakker, ir. Robert Stompff & Rokus Loopik

Training op maat

Het teamcoachingstraject wordt in principe verzorgd in opdracht van één opdrachtgever voor het eigen personeel, maar kan uiteraard ook worden verzorgd voor een anders samengestelde groep. De exacte opzet van dit traject wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld, waarna wij een offerte zullen opstellen ter goedkeuring. De praktische informatie hierboven dient te worden gezien als een indicatie van inhoud en opzet.

–> terug naar ‘training & coaching onderwijs’