Training “ Teach less, learn more ”

Een bijzondere training van 5 losse dagdelen over het toepassen van vernieuwende instrumenten voor de opleiding van scholieren en studenten. Bedoeld voor leerkrachten die op zoek zijn naar innovatieve (Finse) manieren voor inspirerend onderwijs. De training zelf bestaat uit vijf leersessies van ieder drie uur in dialogische setting.

Steeds meer verschuift het accent in het moderne onderwijs van lesgeven naar leren leren, de ontwikkeling van het lerend vermogen. Waardoor leerlingen en studenten beter in staat zijn te leren van de praktijk, deze te verbinden aan theorie, en tegelijkertijd ook meer verantwoordelijkheid te nemen voor dat eigen leerproces. De verschuiving naar de ontwikkeling van het lerend vermogen vereist naast een ander instrumentarium ook een andere houding en vaardigheden van de docent. Deze training biedt docenten een intensieve kennismaking met een zeer innovatieve methode die afkomstig is uit Finland, en geeft hen een basis om deze methode te kunnen toepassen in de eigen praktijk. Het kunnen toepassen van de lerende dialoog, ingebed in een klein aantal andere learningtools, staat daarbij centraal.

De dialoog wordt wel de kunst van het samen denken of samen leren genoemd. Een soms bijna magisch proces waarin de kracht van een groep wordt benut, zodanig dat het resultaat meer is dan de som der delen. Waar in gezamenlijkheid nieuwe kennis en inzichten worden ontwikkeld. De idee dat dialoog alleen door knappe academici wordt beoefend, is onzin. Juist in het opleiden van jonge mensen is dit elegante en rustige instrument bijzonder effectief gebleken. Met name in het koppelen van praktijkervaring aan kennisontwikkeling, in het groepsgewijs ontwikkelen van theoretische kennis, en in het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Mits goed uitgevoerd en zorgvuldig instrumenteel ingebed in het gehele lesprogramma. Het leren faciliteren van een lerende dialoog en de inbedding ervan in het leerproces is dan ook waar deze training om draait.

De training wordt verzorgd door trainers die zelf al vele jaren ervaring in het onderwijs hebben met het toepassen van de dialoog als ontwikkelinstrument. Zij hebben hun kennis en ervaring ontwikkeld met een van de innovatiefste opleidingen ter wereld, het Finse Tiimiakatemia (teamacademie) waar het leren met de dialoog als ontwikkelinstrument is ontwikkeld. Gedurende 5 losse leersessies van 3 uur – steeds om de drie weken – nemen zij u mee langs de praktijk van gezamenlijk leren door dialoog. En oefenen zij met u in de trainingsgroep het leren toepassen van de dialoog en diverse praktische tools daaromtrent, terwijl u de dialoog in uw praktijk als leerkracht met uw leerlingen of studenten toepast. De trainers zullen diverse praktische tools aanreiken om de inbedding in uw eigen praktijk te vergemakkelijken.

Tijdens de training komen ondermeer de volgende onderwerpen aan bod

  • de dialoog als lerend instrument
  • de kunst van samen denken als de motor van ontwikkeling van lerend vermogen
  • de vier principes van dialoog
  • oefenen met basisvaardigheden
  • het creëren van context en continuïteit
  • de rol van de dialoogfacilitator (leercoach)
  • de inbedding in lesprogramma’s: gebruik van learningtools

Praktische informatie

Het (gezamenlijk) leren van de praktijkervaring is waar het om gaat in deze training. Niet alleen voor leerlingen of studenten, maar ook voor de deelnemers aan deze training. Deze training bestaat daarom uit vijf korte sessies die zijn verspreid over een periode van 15 weken. Direct na de eerste sessie beginnen de deelnemers met de toepassing van het geleerde, zodat de ervaring direct centraal gesteld kan worden in een eerstvolgende sessie…

  • Voor wie : leerkrachten voortgezet onderwijs, mbo en hbo
  • Aantal deelnemers : 8-16
  • Planning : 5 sessies van ieder 3 uur, verspreid over een periode van 15 weken
  • Contacturen : 15 uur in totaal
  • SBU : 10 uur in totaal
  • Kosten : in overleg met de opdrachtgever nader te bepalen
  • Trainers : Anja de Bakker & Robert Stompff

Training op maat

De  training kan worden verzorgd in opdracht van één opdrachtgever voor het eigen personeel, of voor een anders samengestelde groep. De exacte opzet van deze training wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld, waarna wij een offerte zullen opstellen ter goedkeuring. De praktische informatie hierboven dient te worden gezien als een indicatie van inhoud en opzet.

–> terug naar ‘training & coaching onderwijs’