Het Leonardo da Vinci programma is onderdeel van het Europese programma Een Leven lang Leren (2007-2013), waar Europese samenwerking en mobiliteit in opleiding en onderwijs centraal staan. In dit programma zijn alle Europese programma’s voor alle onderwijssectoren op het gebied van onderwijs en leren ondergebracht. Subsidie studiereizen is mogelijk binnen dit programma.

Subsidiemogelijkheden

Het programma heeft als doel de onderlinge uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen onderwijs- en opleidingsstelsels in de Europese gemeenschap te bevorderen om te komen tot een kwaliteitsreferentie op wereldniveau. Om dit te kunnen realiseren zijn er voor de verschillende doelgroepen diverse subsidiemogelijkheden. Onderwijsinstellingen, bedrijven, kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, overheid, sectorale organisaties en andere organisaties gericht op het beroepsonderwijs kunnen een aanvraag indienen. 

Transnationale mobiliteit

Uitwisselingsprojecten (IVT, PLM, VETPro, PV) voor organisaties om individuen de kans te geven hun competenties, kennis en vaardigheden te verbeteren met een buitenlandse stage. Het leerproces van de persoon die op uitwisseling gaat staat centraal. Een organisatie vraagt het project aan en coördineert de voorbereiding en de uitwisseling zelf.

Grootschalige samenwerkingsprojecten

Transfer of Innovation (ToI) projecten zijn grootschalige samenwerkingsprojecten. Kenmerkend voor ToI is dat het project duidelijk aansluit bij de belangrijkste beleidsonderwerpen in Europa en Nederland. Elk jaar worden hiervoor prioriteiten vastgesteld Basis voor een ToI-project zijn bestaande producten en innovaties elders uit Europa. De projecten moeten bijdragen aan de verbetering van het Nederlandse beroepsonderwijs.

Kleinschalige samenwerkingsprojecten

Partnerschappen (PS) zijn projecten voor kleinschalige samenwerking tussen organisaties die betrokken zijn bij het beroepsonderwijs. Vanwege de kleinschaligheid zit de waarde ervan in het samenwerken zelf, het opstarten van internationale netwerken voor organisaties die nog niet eerder actief waren in het LLP. Ook kunnen ze dienen ter voorbereiding van een toekomstig ToI-project of als aanvulling op een mobiliteitsnetwerk. Subsidiering vindt plaats op basis van een lump sum, gekoppeld aan het aantal bezoeken dat de aanvrager aan het buitenland brengt.

Voor informatie: www.leonardodavinci.nl